Minunterveyteni.fi - palvelukuvaus

Hämeenlinnan, Janakkalan tai Riihimäen seudun asukkaana ja terveyspalveluiden asiakkaana voit hoitaa terveyteesi liittyviä asioitasi myös sähköisesti minunterveyteni.fi-palvelussa.

Palvelujen avulla yhteys hoitotiimiisi 

Minunterveyteni.fi-palvelu tarjoaa vaihtoehdon terveysasemalle soittoon tai käymiseen, kun sinulla on asiakassuhde johonkin palveluun kytkettyyn terveysasemaan.

Palvelussa voit mm. lähettää 

 • oirearvioinnin tai 

 • terveystarkastuksen tulokset terveysasemasi hoitotiimille, jos tulokset ovat antaneet aihetta.

Näin hoitotiimi pystyy huomioimaan lähettämäsi tiedot hoidon suunnittelussa jo ennen yhteydenottoaan sinuun.

minunterveyteni.fi:ssä on seuraavia palveluja 

Perehdy myös

Palvelujen käyttöönotto-ohje

Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa palveluun, suosittelemme etenemään näin

Kirjaudu palveluun osoitteessa www.minunterveyteni.fi. Tämän jälkeen palvelujen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.

 1. Ensimmäisessä vaiheessa täydennä omiin tietoihisi ainakin tähdellä merkityt pakolliset tiedot ja valitse oma terveysasemasi. Tutustu palvelun sääntöihin ja ohjeisiin ja hyväksy ne, jos haluat ottaa palvelun käyttöön. Napsauta Jatka.  

 2. Toisessa vaiheesssa suositellaan Kansalaisen terveyspalvelun käyttöönottoa, sillä se täydentää muuta palvelukokonaisuutta. Lisätietoja palvelusta löytyy minunterveyteni.fi-sivulle päästessäsi. Napsauta Jatka.

Reunaehdot havaintoja terveydessä ja oirearviointi -palveluissa

Havaintoja terveydestä ja oirearviointien esitiedot hyödyntävät Duodecimin EBMeDS -palvelua www.ebmeds.org, jota käytettäessä on huomioitava seuraavat rajoitukset:

eHoitoneuvojan (=analyysi terveystiedoista) ohjeet perustuvat parhaaseen mahdolliseen lääketieteelliseen tietoon ja suomalaisiin hoitokäytäntöihin sekä sinun yksilöllisiin terveystietoihisi. Ohjeet näytetään otsikon "Havaintoja terveydestäsi" alla. Terveystietosi ohjelma on saanut oirekyselylomakkeesta tai sähköisestä potilaskertomuksesta. Jos nämä tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, voivat niiden perusteella annetut ohjeet olla aiheettomia tai virheellisiä. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos sinulla on oireita, sairauksia, lääkityksiä tai muita tilanteesi tulkintaan vaikuttavia seikkoja, jotka ohjeissa mainittujen tietojen lisäksi voivat vaikuttaa hoidon tarpeeseesi. Mikäli saamasi ohje ei mielestäsi tilasi arvioiden tunnu sopivalta, tarkista tilanteesi ottamalla yhteyttä ammattilaiseen.

Analyysissä ja oirearviointien esitietoina hyödynnetään seuraavia tietoja soveltuvin osin seuraavasti. Palvelu:

 • hyödyntää potilaskertomukseen (potilastietojärjestelmä Effica) kirjattuja terveystietoja

 • analysoi tiedot ja automaattisesti ja tuottaa tuloksena lääketieteellisiä huomioita, neuvoja ja ohjeita terveystilaasi liittyen

Mitä tietoja palvelu käyttää?

Terveysasemilla käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä palvelu hyödyntää:

 • diagnooseihin

 • laboratoriotuloksiin sekä

 • lääkitykseen liittyviä kirjauksia

joita terveydenhuollon ammattilaiset ovat kirjanneet sinusta. Osa näistä tiedoista on nähtävissä myös Kansalaisen terveyspalvelun kautta.

Terveystilit

minunterveyteni.fi -palvelualustalle on koottu asiakkaiden käyttöön suositellut terveystilit. Niiden sisältö ja tarkoitus on erilainen ja se on kuvattu kunkin tilin kohdalla.

Kansalaisen terveyspalvelu (entinen eOmahoito)

Kansalaisen terveyspalvelun Terveystiedot-osion kautta on mahdollisuus suojatun Internet-yhteyden kautta tarkastella omia potilaskertomuksessa olevia rokotus-, lääkitys- ja diagnoosi-tietoja sekä hoitosuunnitelmaa (jos sellainen on tehty).

Viestit-osion kautta on mahdollista viestiä oman terveysaseman hoitotiimin kanssa.

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu kaikille Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen seudun terveysasemien asiakkaille. Erityisesti palvelusta hyötyvät ne asiakkaat, joilla on terveysriskejä, seurantaa vaativia sairauksia tai paljon asiointia terveysasemilla.

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?

Palvelun voi ottaa käyttöön sähköisella sopimuksella, joka avautuu ensimmäistä kertaa palveluun kirjautuessa.

Omakanta (Kanta) 

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta osoitteella www.omakanta.fi.

Kenelle?

Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet. Tarkempaa tietoa sivulla http://www.kanta.fi/omakanta.

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?

Omakanta minunterveyteni.fi-sivulla toimii linkkinä sivulle www.omakanta.fi.

Terveystarkastus ja -valmennus

Sähköisessä terveystarkastuksessa voit helposti ja itsenäisesti tarkastaa terveytesi tilanteen. Vastaamalla palvelun esittämiin kysymyksiin muun muassa elintavoista ja terveydentilasta, saat henkilökohtaisen raportin eliniänodotteestasi, sairastumisriskeistäsi ja mahdollisuuksistasi vaikuttaa näihin. Palvelun on kehittänyt Kustannus Oy Duodecim, tarkemmat palvelutiedot: https://star.duodecim.fi

Terveystarkastus on kytketty minunterveyteni.fi -palveluun siten, että voit lähettää terveystarkastuksesi tulokset terveysasemasi hoitotiimille joko

 1. omasta aloitteestasi tai
 2. terveydenhuollon ammattilaisen pyynnöstä (edellyttää asiakkuutta jollekin palveluun kytketyistä terveysasemista).

Tulosten lähettäminen nopeuttaa hoitoprosessia erityisesti silloin, jos hoidon suunnittelu edellyttää terveydentilan kartoittamista, esimerkiksi hoitosuunnitelman tai terveystodistuksen pohjaksi. Tulokset lähettämällä tarkastuksen tiedot ovat silloin jo etukäteen terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä eikä niitä tarvitse kysyä uudelleen.

Terveystarkastuksen tehtyäsi sinun on mahdollista ottaa käyttöösi valmennusohjelma (yksi tai useampia). Valmennusohjelma toimii 8-12 viikkoa ja siihen kuuluu kerran viikossa tsemppaavat sähköpostiviestit tai muistutukset. Valmennusohjelmiin napsauttamalla Siirry palveluun Valmennusohjelma-osion alta. 

Kenelle?

Palvelu soveltuu kaikille terveydestään kiinnostuneille täysi-ikäisille sekä henkilöille, jotka ovat päättäneet muuttaa elintapojaan terveellisempään suuntaan ja kaipaavat siihen tukea. Suosittelemme palvelua kaikille!

Asiakas voi saada suosituksen terveystarkastuksen tekoon sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiselta.

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?

Voit tehdä terveystarkastuksen napsauttamalla painiketta "Tee terveystarkastus". Osa terveystarkastuskyselyn tiedoista on voitu esitäyttää aiemmin tekemäsi terveystarkastuksen perusteella. Esitäytettyjä tietoja on mahdollista muokata. Terveystarkastuskyselyn täytettyäsi saat terveystarkastusraportin nähtävillesi ja halutessasi voit tallentaa sen itsellesi pdf-tiedostona. 

Voit halutessasi lähettää terveystarkastusraportin terveydenhuollon ammattilaiselle napsauttamalla "Lähetä raportti terveysasemallesi" -painiketta. Terveystarkastus lähetetään sille terveysasemalle, jonka asiakas on valinnut palvelun "Omat tiedot" osiossa profiilitiedot.

Voit lähettää raportin terveysasemallesi vasta sen jälkeen, kun olet tehnyt sen valmiiksi ja avannut sen. Terveystarkastuksen raporttia ei koskaan lähetetä automattisesti terveysasemalle vaan valitsemalla lähetys erikseen, kun on palattu minunterveyteni.fi-palveluun.

Terveystarkastuksen tehtyäsi sinun on mahdollista ottaa käyttöösi valmennusohjelma (yksi tai useampia). Osassa valmennuksista kerätään seurantatietoja (esim. uniaika, paino). 

Valmennusohjelmiin liittyy viikoittainen valmennusviesti, jonka voit ohjata henkilökohtaiseen sähköpostiisi määrittämällä omat tiedot –yhteystiedot osiossa sähköpostiosoitteesi, ja omat tiedot –henkilötiedot osiossa valitsemalla kohdan "järjestelmä voi lähettää sähköpostia".

Miten asiakkaan lähettämä terveystarkastusraportti käsitellään terveysasemalla?

 1.  Lähetetty terveystarkastuksen tulos tallentuu osaksi potilaskertomusta

 2. Asiakkaan omasta aloitteesta lähetetty terveystarkastuksen tulos on terveysaseman ammattilaisten nähtävillä, mutta ei käynnistä toimenpiteitä. Jos asiakas haluaa ammattilaisen vastauksen terveystarkastuksen tuloksiin, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä terveydenhuollon ammattlaiselle Kansalaisen terveyspalvelun kautta viestillä.

 3. Terveydenhuollon ammattilaisen pyynnöstä lähetetty terveystarkastusraportti hyödynnetään asiakkaan kanssa sovitulla tavalla hoitoprosessissa.

Huomioita terveydestä

 • Hyödyntää potilaskertomukseen (potilastietojärjestelmä Effica) kirjattuja terveystietoja
 • analysoi tiedot ja automaattisesti ja tuottaa tuloksena lääketieteellisiä huomioita, neuvoja ja ohjeita terveystilaasi liittyen

Palvelu perustuu Duodecimin EBMeDS kliiniseen päätöksentukeen, lue lisää www.ebmeds.org. Palvelua käytettäessä on huomiotava:

"eHoitoneuvojan (=Huomioita terveydestä) ohjeet perustuvat parhaaseen mahdolliseen lääketieteelliseen tietoon ja suomalaisiin hoitokäytäntöihin sekä sinun yksilöllisiin terveystietoihisi. Ohjeet näytetään otsikon "Havaintoja terveydestäsi" alla. Terveystietosi ohjelma on saanut terveystaltiosta, oirekyselylomakkeesta tai sähköisestä potilaskertomuksesta. Jos nämä tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, voivat niiden perusteella annetut ohjeet olla aiheettomia tai virheellisiä. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos sinulla on oireita, sairauksia, lääkityksiä tai muita tilanteesi tulkintaan vaikuttavia seikkoja, jotka ohjeissa mainittujen tietojen lisäksi voivat vaikuttaa hoidon tarpeeseesi. Mikäli saamasi ohje ei mielestäsi tilasi arvioiden tunnu sopivalta, tarkista tilanteesi ottamalla yhteyttä ammattilaiseen."

Kenelle?

Palvelusta hyötyvät erityisesti asiakkaat, joilla on paljon kirjattuja tietoja potilaskertomuksessa (Effica-potilastietojärjestelmä).

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?

Kun napsautat "Katso huomiot" -painiketta "Huomioita terveydestä" -otsikon alla, saat tuloksesi automaattisesti analysoitya ja henkilökohtaisiin tietoihisi perustuvia huomioita, muistutuksia, ohjeita ja toimintasuosituksia, jotka ovat nähtävissäsi Huomioita terveydestä palvelun kohdalla. Tiedot eivät tallennu palveluun.

Oirearviot

Oirearviointi on palvelu, jossa voit

Kenelle?

Palvelua voivat käyttää Janakkalan ja Riihimäen seudun terveysasemien asiakkaat vaihtoehtona terveysasemalle soittamiselle tai terveysaseman ajanvarauksessa käymiselle. Palvelu edellyttää asiakkuutta jollekin palveluun kytketylle terveysasemalle. Hämeenlinnassa on otettu käyttöön Omaolo-palvelun oirearviot. Tutustu Omaolon käyttöohjeisiin.

Palvelu sopii

 • tavanomaisissa päivystysluonteisissa ongelmissa (esim. äkilliset hengitystietulehdukset, selkäkivut, nyrjähdykset), jotka tutkitaan ja hoidetaan yleensä terveysasemilla. (Lähde: www.ensiapua.fi)

Palvelu ei sovellu

 • jos kyse on henkeä uhkaavasta hätätilanteesta (esimerkiksi rintakipu, hengenahdistus tms). Äkillisesti sairastuneille tai välitöntä ensiapua tarvitseville potilaille tarkoituksenmukainen hoitopaikka on keskussairaalan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen ensiapu. Hätätilanteessa tulee ottaa puhelinyhteys hätänumeroon 112. (Lähde: www.ensiapua.fi)

Miten?

Kun valitset oireenmukaisen testin ja sen jälkeen napsautat "Siirry testiin", sinulle avautuu kyselylomake. Oirearviointi toimii taustalla aluksi samalla tavalla kuin Havaintoja terveydestä -palvelu. Automaattinen analyysi voi esitäyttää oirearviolomaketta. Halutessasi voit muokata esitäytettyjä tietoja. Kun kysely on täytetty, näet lomakkeen lopussa lääketieteelliseen tietämykseen perustuvan ohjeen tai hoitoonohjauksen.

Keskeneräinen kysely tallentuu omat asiat osioon, mutta uloskirjautumisen jälkeen myös keskeneräiset kyselyt poistetaan.

Valmiin oirearvion voit halutessasi lähettää myös terveydenhuollon ammattilaiselle.

Miten oirearviointi käsitellään terveysasemalla?

Palvelu saman päivän aikana edellyttää sitä, että tulokset on lähetetty arkipäivänä klo 12.30 mennessä. Jos tulokset lähetetään muuna aikana, niin hoito käynnistetään viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä klo 11 mennessä (todennäköisesti nopeammin).

Ajanvaraukset

Hämeenlinnan ajanvarauspalvelussa voit

 • tarkastella, siirtää ja perua omia varattuja aikoja

 • tehdä ajanvarauksia tiettyihin toimenpiteisiin tai jos olet saanut erikseen ilmoituksen ajanvarausoikeudesta

 • tehdä ajanvarauksen sairaanhoitajan päivystysvastaanotolle arkipäivisin

Kenelle Hämeenlinnassa?

Palvelua voivat käyttää

 • ajanvarauksen saaneet asiakkaat

 • ompeleiden poistoon tai vitamiinipistokselle (B12-vitamiini) lähihoitajan vastaanotolle tulevat asiakkaat Viipurintien terveysasemalla

 • asiakkaat, jotka tarvitsevat kiireellistä sairaanhoitajan vastaanottoa. Ennen kuin varaat sairaanhoitajan päivystysvastaanotolle ajan, pyydämme tekemään sähköisen oirearvion minunterveyteni.fi-palvelussa.

 • vanhemmat, joiden lapset ovat saaneet kutsun ikäkausitarkastukseen hammashoitoon

 • vanhemmat, joiden lapset ovat saaneet kutsun ikäkausitarkastukseen neuvolaan

 • tarkastuksiin tulevat koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon opiskelijat  

  • Kouluterveydenhuolto: 1. ja 7. luokan oppilaan vanhemmat voivat varata, siirtää ja perua ajan terveydenhoitajan terveystarkatukseen

  • Opiskeluterveydenhuolto: HAMK:n opiskelijat voivat varata, siirtää ja perua ajan rokotuskäynnille, ehkäisykäynnille tai terveystarkastukseen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ajanvarauspalvelussa voit Kansalaisen terveyspalvelun Ajanvarauksen kautta tarkastella omia ajanvarausaikojasi sekä peruuttaa aikoja, mikäli aika ei ole osa laajempaa hoitokokonaisuutta. Asiakkaan tekemät muutokset tallentuvat suoraan Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän potilastietojärjestelmään. Jos et pääse varatulle vastaanottoajalle, aika on peruttava viimeistään 24 h ennen vastaanottoa sähköisen asioinnin kautta tai puhelimitse. Peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään maksu. Suun terveydenhuollon ja vastaanoton ajanvarauksesta lähetetään asiakkaalle tekstiviestimuistutus kaksi päivää aiemmin. Halutessasi voit kieltää viestin lähettämisen aikaa varatessasi.

Janakkalassa ajanvarauspalvelut ovat käytössä Palveluohjaimen kautta. Palvelussa on mahdollista varata, siirtää sekä perua omia, tai puolesta asioitavan alaikäisen, Palveluohjaimessa näkyviä aikoja. Palvelussa ei ole näkyvissä kaikki asiakkaan ajanvaraukset, ainoastaan alla mainitut ajanvarausosiot.

Palvelua voi käyttää

 • Avoimena palveluna

  • sairaanhoitajan päivystysvastaanoton ajanvaraukseen (esimerkiksi flunssa, silmätulehdus)

  • lähihoitajan vastaanoton ajanvaraukseen (esimerkiksi ompeleiden poisto, lääkeinjektiot)

  • laboratorion ajanvaraukseen (huom. laboratoriotutkimuksiin on aina oltava lähete)

 • Varausoikeudellisena palveluna (aika tai oikeus varauksen tekemiseen on annettu ammattilaisen toimesta)

  • 5-6 -vuotiaiden suun terveystarkastukseen tehdyn ajanvarauksen siirtämiseen (puolesta asiointi)

  • 4-vuotisneuvolan ikäkausitarkastuksen varaamiseen (puolesta asiointi)

Terveyskirjasto

Terveyskirjasto tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa, joka perustuu Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin.

Tiedon haku on helppoa!

 1. Hakukenttään kirjoitetaan haettava asia esimerkiksi "kuume".

 2. Napsautetaan Hae.

 3. Asiaan liittyvät Terveyskirjaston artikkeliotsikot kertyvät sivulle.

 4. Kiinnostavaa otsikkoa napsauttamalla artikkeli aukeaa luettavaksi.